Top Image

TUNGBILGRUPPEN er en landsdekkende bransjegruppe for tungbilskoler og kursarrangører YSK

TUNGBILGRUPPEN

TUNGBILGRUPPEN NOORSI

Tungbilgruppen er en bransjegruppe for personer og foretak med tilknytning til

  • opplæring på tunge kjøretøy
  • yrkessjåførutdanning
  • etterutdanning for yrkessjåfører / YSK

 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i opplæring og etterutdanning på tunge kjøretøy.

Medlemsfordeler


Side Image

Hvem kan bli medlem

TUNGBILGRUPPEN opptar virksomheter og dertil ansatte personer som medlemmer, samt andre som har interesse av fagområdet opplæring tunge kjøretøy, etterutdanning /YSK, og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av tungbilopplæring bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Medlemsfordeler
Side Image

Organisering

TUNGBILGRUPPEN er en bransjegruppe i NOORSI med eget styre.
TUNGBILGRUPPEN drives i henhold til vedtekter for bransjegrupper i NOORSI.

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år saker om er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Årsmøtet velger hovedstyret i foreningen.

​Hovedstyret anstter adm direktør.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen og vedtekter gjennom årsmøtet.

Gå til styret i TUNGBILGRUPPEN
Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i TUNGBILGRUPPEN betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

TUNGBILGRUPPEN  innenfor NOORSI, med eget styre, men følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


Tungbilgruppens leder fremlegger årsberetning for årsmøtet på lik linje med alle bransjegrupper i NOORSI. 

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for foreningens aktiviteter.

Gå til NOORSI