Medlemsfordeler

Som medlem i TUNGBILGRUPPEN NOORSI får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med tungbilopplæring eller YSK / etterutdanning kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid. Du kan påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt gjennom det arbeid som gjøres i foreningen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.
Rimelige kurs
Medlemmene i TUNGBILGRUPPEN har de aller beste prisene på instruktør, og kontrollørkurs, samt andre kurs som er relevante i NOORSI skolen. Mange som driver med tungbil ellet YSK ønsker også å drive med truck eller lignende.

Rimelige konferanser
Medlemmene i TUNGBILGRUPPEN har de aller beste prisene på alle relevante fag-konferanser.

Økomomiske fordeler
TUNGBILGRUPPEN har landets beste avtaler og har skaffet medlemmene de aller beste prisene på eksempelvis læremateriell. Vi har avtaler med alle forlag om de beste rabatter, eksempelvis hos Angerman får medlemmene 25% rabatt. Gode rabatter oppnås også hos, Fokaa, Fagbokforlaget, LSI, MA System og mange andre.


Tungbilgruppen forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. På www.materiellportalen finner man materiell til medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

FORSIKRING
Medlemmene får også en rekke andre økonomiske fordeler, herunder skreddersydde forsikringsløsninger for instruktører, som er svært prisgunstige og tilpasset bransjene.

Forsikring. NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring. Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning i sertifiseringsordningen.
 

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i Tungbilgruppen rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
 

KURSADMINISTRASJON (med mulighet for digitalt kompetansebevis)

TUNGBILGRUPPEN har eget system for kursadministrasjon BRAKOMP gjennom medlemskap i NOORSI. Fornøyde medlemmer kan spare store beløp årlig på å benytte medlemmenes eget system for tungbilskoler og YSK kursholdere.

Sekretariat
TUNGBILGRUPPEN har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.
Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Synliggjøring av bransjen
TUNGBILGRUPPEN jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket. TUNGBILGRUPPEN ivaretar medlemmenes interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering
TUNGBILGRUPPEN har i en årrekke hjulpet medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Instruktører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder! TUNGBILGRUPPEN bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
TUNGBILGRUPPEN har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Markedsføring
Som medlem i TUNGBILGRUPPEN blir du med i vår søkbare kursdatabase med ulike kurs. Basen blir brukt av firmaer som ønsker kurs av interesse der de enkelt kan finne frem til aktuelle kurs på et aktuelt sted.

Fagmiljø
TUNGBILGRUPPEN har et eget styre som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål. Fellesskap i TUNGBILGRUPPEN gir fellesskap med andre instruktører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar. I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning
TUNGBILGRUPPEN ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. TUNGBILGRUPPEN jobber også for dine interesser vedrørende regelverk som er på gang i Europa gjennom kontakt mot Sverige og andre land. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner!

STUDIETURER
TUNGBILGRUPPEN sammen med simulatorforum arrangerer turer i inn og utland. Eksempelvis ble det arrangert en fantastisk tur til Volvo fabrikken i Sverige. Her var det mulig å prøvekjøre Volvo lastebiler i alle varianter på bane. I tillegg ble det arrangert full tur i fabrikken for lastebiler, der man fikk følge et minitog fra første til siste skrue i produksjonen. Meget lærerikt og nyttig, ikke minst sosialt og hyggelig.

 
Bli medlem!