Tungbilkonferansen 2023

Tungbilkonferansen m/julebord 2023

10.11.2023

Nå begynner det å nærme seg konferansestart på Tungbilkonferansen 2023.

Tungbilgruppen i NOORSI avholder årlig konferanse for instruktører som arbeider med opplæring på tunge kjøretøy.

Like viktig er det for Tungbilgruppen å ivareta de som driver etterutdanning for yrkessjåfører på tungbil, så dette er en vesentlig del av konferansen. 

Hvert år er det lagt opp til hyggelig middag med sosialt samvær og nettverksbygging.

Sett av disse dagene til nyttig oppdatering fra myndighetene og andre- og ikke minst- ha det hyggelig sammen med kolleger fra bransjen!

Godt faglig program - nettverksbygging - hyggelig middag - sosialt arrangement - julebord - minglig.

Til program og påmelding, klikk her!

VEL MØTT!
Tungbil etterutdanning

SISTE NYTT