Tungbilgruppen med strategisamling

04.11.2022
Tungbilgruppen med strategisamling på Gardermoen 9. november.
Tungbilgruppen står nå foran en større satsing videre.

Styret arrangerer derfor strategisamling på Gardermoen onsdag 9. november. Her skal det arbeides med strategirapporten som legger grunnlaget for retning, engasjement og satsinger 2023-2026.

Alle bransjegruppene i NOORSI utarbeider strategirapporter for tre år om gangen. Dette har vist seg å være svært nyttige styringsverktøy som sikrer at styrets langsiktige mål ivaretas.

Tungbilgruppen er godt etablert og har oppnådd høy anerkjennelse fra både myndighetene og bransjen. Tungbilkonferansen samler en større del av bransjen årlig i november måned.
Tungbil etterutdanning

SISTE NYTT