Høring - endringer i yrkessjåførforskriften

17.10.2022
Høring - endringer i yrkessjåførforskriften. Høringsfrist 22.11.22
Høringen inneholder for det meste forslag til presiseringer av innholdet i flere bestemmelser. De fleste endringene har ingen inngripende betydning
Statens vegvesen ser at det er behov for å gjøre endringer i yrkessjåførforskriften i form av presiseringer, justeringer og korrigeringer.

I bestemmelsene om unntak, definisjoner, krav om førerett, gyldighet og utstedelse av kompetansebevis er det foreslått noen presiseringer.

I bestemmelsene om innhold i etterutdanning presiseres krav til kjøretøy for bruk i etterutdanningen innen godstransport.

Videre er også noen datoer endret.
Det er ikke meningen at reglene skal få materielle endringer, men at regelverket skal være enklere å forholde seg til.


Les høringsdokumentene HER
Tungbil etterutdanning

SISTE NYTT